Những màn nghịch dại và cái kết bẽ bàng

Đoạn video tổng hợp lại những màn nghịch dại khiến khổ chủ phải nhận cái kết bẽ bàng không như ý muốn.
 

Video: Những màn nghịch dại và cái kết bẽ bàng:
Nguồn video: YouTube/Failarmy.
Nhiều người trong video có thể biết trước mình có thể gặp những tai nạn khi thể hiện những màn nghịch dại nhưng họ vẫn thể hiện.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)