Những hình ảnh đầu tiên của CASA 212 dưới đáy biển

Đây là những hình ảnh đầu tiên của máy bay CASA 212 dưới đáy biển do Thông tấn Quân sự cung cấp.

Video: Những hình ảnh đầu tiên của CASA 212 dưới đáy biển:
Theo QPVN

Bình luận(0)