Nhà giàu ăn Tết như thế nào?

Việc chuẩn bị Tết của các gia đình Việt dường như có sự thay đổi theo hướng giảm bớt về số lượng mà tăng về chất lượng.

Video: Nhà giàu ăn Tết như thế nào?:
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)