Người dân tộc Mông ăn Tết như thế nào?

Hàng năm khi hoa đào, hoa mận nở trắng rừng cũng là lúc người H'Mông bắt đầu đón Tết. Người dân tộc Mông ăn Tết thường kéo dài nhiều ngày.

Video: Người dân tộc Mông ăn Tết như thế nào:
Theo Ngọc Anh/Phụ nữ News

>> xem thêm

Bình luận(0)