Người bị mù màu nhìn thấy thế giới có màu gì?

Bạn có thắc mắc rằng những người không may bị mù màu sẽ nhìn thấy mọi vật trên thế giới khác người thường như thế nào?

Video: Người bị mù màu nhìn thấy thế giới có màu gì?:
Theo Trần Lưu/Health Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)