Ngỡ ngàng cách tạo luống đất để gieo trồng ở nước người ta

Đoạn video ghi lại cách tạo luống đất để gieo trồng trong nông nghiệp ở Ấn Độ khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Video: Cách tạo luống đất để gieo trồng trong nông nghiệp ở nước người ta:
Nguồn video: YouTube/Anand Razz Gadumur.
Thay vì sử dụng những dụng cụ thô sơ và sức người, ở Ấn Độ người nông dân đã sử dụng máy móc tạo luống đất để gieo trồng trong nông nghiệp, giúp giảm bớt sức người rất nhiều.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)