Lý do MU sa sút trong 4 năm qua: Lỗi tại Sir Alex Ferguson?

Sự kết nối của quá khứ chiến thắng đã không được duy trì liên tục khiến cho MU hiện tại dù đang sở hữu chiến lược gia hàng đầu thế giới vẫn không thể thành công như mong đợi.

Video: Lý do MU sa sút trong 4 năm qua: Lỗi tại Sir Alex Ferguson?:
Theo VTV

>> xem thêm

Bình luận(0)