Lời giải chuyện một người Việt Nam lạc đường sang Pakistan

Báo chí thế giới những ngày qua đưa tin nhiều việc anh Vừ Già Pó, người Mông lưu lạc tới vùng Pakistan giáp với Ấn Độ, nơi đang bị tranh chấp rất căng thẳng.

Theo VTV

Bình luận(0)