Loạt sự cố hài hước khiến người bị nạn ngượng chín mặt

(Kiến Thức) - Loạt sự cố hài hước trong video dưới đây khiến người bị nạn ngượng chín mặt còn người xem thì được trận cười vỡ bụng.
 

Video: Loạt sự cố hài hước khiến người bị nạn ngượng chín mặt:
Nguồn video: Facebook.
Đức Chính (theo Facebook)

Bình luận(0)