Kỷ lục gia thế giới nín thở 23 phút như thế nào?

Một người đàn ông có thể nín thở 23 phút. Tên người này là Goran Colak. Năm 2014, anh ta đã phá kỷ lục Guinness thế giới về nín thở tĩnh.

Video: Kỷ lục gia thế giới đã nín thở 23 phút như thế nào?:
Theo Vietnamnet

Bình luận(0)