Kỳ bí cảnh tượng sét đánh ngược từ mặt đất trong bão

Những tia sét đánh ngược từ mặt đất trong cơn giông bão đã tạo nên một quang cảnh kỳ lạ. 

Video: Cảnh sét đánh ngược từ mặt đất trong giông bão:
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)