Không tin vào mắt mình khi xem pha đánh bi-a "thần thánh"

Đây có lẽ là pha đánh bi-a sẽ khiến nhiều "cao thủ" trong nghề phải nể phục.

Video: Hoa mắt với pha đánh bi-a "thần thánh":
Theo Theo Chém chuối/Dân Việt

Bình luận(0)