Không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng

Clip ngắn ý nghĩa về con đường thành công và những khó khăn mà ta phải vượt qua để đạt được nó.

Video: Không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng:
Theo Phụ nữ News

>> xem thêm

Bình luận(0)