Hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát khỏi kẻ bắt cóc

Khi bị kẻ bắt cóc lôi đi phải phản ứng mãnh liệt bằng cách la lớn, tấn công bằng mọi cách vào chân, đầu gối của kẻ lạ.

Video: Hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi bắt cóc, buôn người cho trẻ em:
Theo VTC9

>> xem thêm

Bình luận(0)