Hôn nhân giúp con người rộng lượng và biết kiểm soát bản thân

Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Hà Lan, hôn nhân giúp con người trở nên rộng lượng và biết kiểm soát bản thân.

 Video: Hôn nhân giúp con người rộng lượng và biết kiểm soát bản thân:
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)