Hổ mang đen châu Phi nuốt chửng rắn cát

(Kiến Thức) - Clip ghi lại hình ảnh rắn hổ mang đen châu Phi nhẹ nhàng xơi tái đồng loại là con rắn cát.

Xem clip:

                                      \Nguồn: Youtube
Duy Long

Bình luận(0)