Hài hước hai cha con cùng tập Gym

Bố chống đẩy, con cũng chống đẩy... Bố ngã, con cũng ngã...

Linh Phạm

Bình luận(0)