Hai chàng lùn "xếp hình" dằn mặt thanh niên cứng

(Kiến Thức) - Gặp một thanh niên cao to, hai chàng trai tháp bé nhẹ cân kiệu nhau đánh lại.

1. Hai chàng lùn "xếp hình" dằn mặt thanh niên cứng

2. Đôi bạn khuyết tật múa võ

Linh Phạm

Bình luận(0)