Giả thuyết gây sốc nhất thời đại về người ngoài hành tinh

Những giả thuyết gây sốc nhất thời đại của Erich von Däniken về người ngoài hành tinh thời Cổ Đại cho đến giờ vẫn ảnh hưởng nhiều đến văn hoá loài người.

Theo VTV

Bình luận(0)