Độc đáo sử dụng công nghệ vũ trụ bảo tồn sách cổ

Chính phủ Trung Quốc hiện đang tập trung vào các hoạt động tăng cường toàn diện công tác bảo tồn sách cổ. 

Xem video: Trung Quốc sử dụng công nghệ vũ trụ bảo tồn sách cổ (Nguồn VTC14)
Trước tình trạng một số sách cổ bị phá hoại ở mức độ khác nhau vì nguyên nhân loạn lạc, bị rách nát, xuống cấp, điều kiện bảo tồn cũng tồn tại sự khác biệt khá lớn. Chính phủ Trung Quốc hiện đang tập trung vào các hoạt động tăng cường toàn diện công tác bảo tồn sách cổ. Và các nhà khoa học nước này cho biết, để bảo tồn được số sách này lâu dài nhất, họ đã sử dụng công nghệ vũ trụ để bảo tồn chúng.
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)