Cùng suy ngẫm về hiệu ứng “con ngựa lười” trong cuộc sống

Đoạn video về "con ngựa lười" khiến người xem giật mình ngồi suy ngẫm lại việc mình đã và đang làm để cuộc sống được tốt đẹp hơn.

Video: Cùng suy ngẫm về hiệu ứng "con ngựa lười" trong cuộc sống:
Theo Ngọc Anh/Phụ nữ News

>> xem thêm

Bình luận(0)