Covid-19 đẩy mạnh cơn sốt NFT

Do dịch Covid-19 đang lây lan, công nghệ NFT được phát triển nhằm tổ chức các cuộc triển lãm số và xác định chính danh tác giả của các tác phẩm nghệ thuật, không thể sao chép.

Video: VTV 

Theo Minh Nguyệt/VTV

>> xem thêm

Bình luận(0)