Clip: Indonesia phạt roi người quan hệ tình dục đồng tính

Việc xử đòn roi được thực hiện chủ yếu với mục đích để làm mất danh dự hơn là gây đau đớn về thể xác của người đồng tính.


Chính quyền tỉnh Aceh, Indonesia đã thông qua một đạo luật chống đồng tính luyến ái, với mức phạt 100 roi đối với những người có quan hệ tình dục đồng tính. Việc xử đòn roi được thực hiện bằng một cây gậy dài và cứng, chủ yếu với mục đích để làm mất danh dự hơn là gây đau đớn về thể xác. Luật cũng áp dụng với người không theo đạo Hồi tại nơi mà chỉ có 1% người dân không theo đạo này.
Theo VTC14

Bình luận(0)