Clip: Độc đáo câu cá bằng vịt con

Với các "cần thủ" thì mồi câu rất quan trọng, người đàn ông trong clip cũng có loại mồi câu rất đặc biệt và hiệu quả.

Duy Long

Bình luận(0)