Clip: Độc đáo câu cá bằng vịt con

(Kiến Thức) -Với các "cần thủ" thì mồi câu rất quan trọng, người đàn ông trong clip cũng có loại mồi câu rất đặc biệt và hiệu quả.

Duy Long

Bình luận(0)