Clip: “Cười té ghế“

Hai kỳ thủ đang bất phân thắng bại thì chuông điện thoại reo lên và ván cờ kết thúc một cách đầy bất ngờ.

Duy Long

Bình luận(0)