Chú mèo vô duyên nhất hệ mặt trời

Trong khi chủ nhân ra sức làm việc thì chú mèo cũng ra sức phá đám, chỉ tới khi được chủ nhân dùng tay ôm gọn chú mèo mới chịu dừng lại.
 

Video: Chú mèo vô duyên nhất hệ mặt trời:
Nguồn video: Facebook.
Đức Chính (theo Facebook)

Bình luận(0)