Choáng ngợp trước kiểu sơn vạch kẻ đường ở nước người ta

(Kiến Thức) - Ở nước ngoài, việc sơn vạch kẻ đường diễn ra nhanh chóng với việc sử dụng chất liệu sơn đặc biệt, có thể tháo dỡ một cách dễ dàng khi cần thay đổi.

Video: Công nghệ sơn vạch kẻ đường ở nước ngoài:
Nguồn video: Facebook/Cretech.
Ngà Lê (theo Facebook)

Bình luận(0)