Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nghệ thuật chia cắt, phân tán lực lượng địch

Google News

Trong chiến thắng Điện Biên Phủ, nghệ thuật chiến tranh nhân dân được áp dụng triệt để đã góp phần đập tan tập đoàn cứ điểm bất khả xâm phạm của quân đội viễn chinh hùng mạnh Pháp ở Đông Dương lúc bấy giờ.


Theo VTC1

Bình luận(0)