Chết mê em bé “vui vẻ” nhất quả đất

Được người thân tiếp chuyện em bé "vui vẻ" nhất quả đất ngay lập tức bắt nhịp và không ngừng cười vô cùng dễ thương.

Video: Đây chính là em bé "vui vẻ" nhất quả đất:
Theo MrBO/Gia đình Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)