Cây thần kỳ cho ra 40 loại quả khác nhau

Loại cây thần kỳ này có thể cho ra 40 loại quả khác nhau từ đào, mận, táo đến anh đào...

Video: Cây cho ra 40 loại quả:

Đây là dự án của Giáo sư Van Aken đồng thời cũng là một nghệ sĩ tại Đại học Syracuse, New York, Mỹ. "Ý tưởng loại cây này đến từ sự yêu thích đặc biệt của tôi với việc ghép cây. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã yêu thích công việc này và thấy quá trình lai ghép ấy rất sáng tạo và tuyệt vời", Giáo sư Van Aken chia sẻ.
Theo VTV News

Bình luận(0)