Cầm dao vào cửa hàng định cướp nhưng... bị đuổi đánh

Một tên cướp đã cầm dao vào cửa hàng đồ trang sức ở thành phố Ashkelon, để cướp trang sức nhưng không thành.

Khánh Tường (theo Live Leak)

Bình luận(0)