Cách tuyên truyền luật giao thông trên cả tuyệt vời của người Thái Lan

Đoạn quảng cáo chân thật với thông điệp "Đừng bao giờ phóng nhanh vượt ẩu" tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người xem về luật an toàn giao thông.

Video: Cách tuyên truyền luật giao thông trên cả tuyệt vời của người Thái Lan:
Theo VTC News

Bình luận(0)