Cách phân biệt thịt lợn chứa chất tạo nạc

Người tiêu dùng có thể phân biệt được thịt lợn có chứa chất tạo nạc và thịt sạch bằng cách quan sát lớp mỡ và bì.

Video: Cách phân biệt thịt lợn chứa chất tạo nạc:

Nguồn video: VTC16.
Thịt lợn nuôi bằng chất tạo nạc có lớp bì mỏng, lớp mỡ mỏng, có màu đỏ bất thường.
Theo VTC16

Bình luận(0)