Bộ LĐTBXH: Hơn 130.000 sinh viên tốt nghiệp không có việc làm

Cả nước vẫn còn hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp.

Xem video: Hơn 130.000 sinh viên tốt nghiệp không có việc làm (Nguồn VTC14)
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố về tình hình việc làm quý 1 năm 2017. So với quý 4 năm 2016, mặc dù tình hình việc làm đã có những cải thiện đáng kể, tuy nhiên cả nước vẫn còn hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp; đặc biệt trong số này có hơn 130 nghìn sinh viên tốt nghiệp mà không có việc làm.
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)