Biến giày chật thành vừa chân bằng máy sấy tóc

Với mẹo biến giày chật thành vừa chân bằng máy sấy tóc sau đây, bạn không phải cằn nhằn về những đôi giày mới mua không vừa ý.

Video: Biến giày chật thành vừa chân bằng máy sấy tóc:
Hải Sơn (theo YouTube)

Bình luận(0)