Bi hài với những học sinh siêu “bá đạo” thời đi học

Thời đi học có nhiều "thánh" lắm, liệu bạn là "thánh" nào của lớp trong clip dưới đây?

Video: Bi hài với những học sinh siêu "bá đạo" thời đi học:
Theo VTV

>> xem thêm

Bình luận(0)