“Bầu” Kiên gửi đề nghị gì tới Bộ trưởng Bộ Công an?

(Kiến Thức) - Trước tòa, "bầu" Kiên tỏ thái độ bức xúc, gửi thông điệp của mình tới tòa và vị Bộ trưởng Bộ Công an.

Ông Kiên tuyên bố: "Giám thị trại giam yêu cầu tôi phải mặc đồng phục do trại cấp. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, tôi thấy rằng tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải mặc đồng phục do trại cấp.

Tôi phải thú thật. Tôi đề nghị hội đồng xét xử và các luật sư, đề nghị các luật sư thay mặt tôi kiến nghị tới hội đồng xét xử và bộ trưởng công an về việc ban giám thị áp dụng biện pháp cùm chân tôi trong quá trình dẫn giải. Đây là biện pháp ngăn chặn không phù hợp với việc ra tòa của tôi.

Tôi đề nghị, TAND Hà Nội yêu cầu ban giám thị trại giam 6 không áp dụng hình thức cùm chân tôi trong quá trình dẫn giải. Đây là một số đề nghị của tôi".
Tiến Dũng

Bình luận(0)