3 nguyên nhân khiến Tào Tháo không bao giờ chiêu mộ Gia Cát Lượng

Google News

Tào Tháo chú trọng việc chiêu mộ nhân tài, chỉ cần là người tài tới đầu quân, Tào Tháo đều vô cùng trọng dụng. Vậy một người trọng nhân tài như Tào Tháo, tại sao không chiêu mộ nhân tài như Gia Cát Lượng?

 

Mô tả video


Trong rất nhiều mưu sĩ thời Tam Quốc, người nổi tiếng nhất được Thủy Kính tiên sinh ca ngợi hết lời là Ngọa Long (Gia Cát Lượng) và Phượng Sồ (Bàng Thống). Đặc biệt là Gia Cát Lượng đã giúp cho Lưu Bị - người ban đầu không có gì trong tay lập nên một cơ nghiệp nhà Thục Hán. Có thể nói, không có Gia Cát Lượng thì không có Tam quốc.

Theo Lê Phương/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)