101 kiểu lao vào ô tô ăn vạ cười ra nước mắt

Những kiểu lao vào ô tô ăn vạ liều lĩnh như thế này khiến người xem không chỉ cười ra nước mắt mà còn lo sợ cho tính mạng của họ.

Video: Muôn kiểu lao vào ô tô ăn vạ:
Theo Đời sống Pháp luật

Bình luận(0)