1001 cách chống thói trộm vặt của người dân Hà Nội

Người dân ở Hà Nội đã phải tìm nhiều cách để đối phó, chống thói ăn trộm vặt.

Video: Cách chống thói trộm vặt của người dân Hà Nội:
Theo VTC News

Bình luận(0)