Xây dựng, củng cố, phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức thành viên, tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới.

Xay dung, cung co, phat trien Lien hiep Hoi vung manh
 
Chia sẻ với vusta.vn, ông Nguyễn Thái Nhân, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội Quảng Trị cho biết, hiện nay, hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh gồm 38 thành viên bao gồm: 18 Hội chuyên ngành, 7 Hội địa phương, 13 Tổ chức thành viên và 03 đơn vị trực thuộc. Tổng số Hội viên KH&KT trên 11.000 người, trong đó có trên 8.200 người có trình độ đại học trở lên.
Trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt kéo dài ở miền Trung ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và hoạt động Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Trị nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ của Sở KH&CN, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội và các Tổ chức - Hội thành viên, Liên hiệp Hội tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định và hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.
Xay dung, cung co, phat trien Lien hiep Hoi vung manh-Hinh-2
 
Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội ngày càng trở thành hoạt động quan trọng hàng đầu của Liên hiệp hội. Một mặt, hoạt động này đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng việc soạn thảo, xây dựng các chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ. Mặt khác, đây cũng là dịp để Liên hiệp hội, các tổ chức hội tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ góp phận phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội, khoa học và công nghệ của địa phương.
Sau một thời gian thời gian hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, đội ngũ chuyên gia của Liên hiệp hội ngày càng lớn mạnh, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tư vấn, phản biện các dự án đã và đang triển khai của tỉnh.
Với nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, tinh thần khách quan khoa học, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội đã từng bước góp phần xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các dự án kinh tế -xã hội quan trọng của tỉnh. Kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là sự đóng góp thiết thực của Liên hiệp hội đối với tỉnh, đồng thời nâng cao vị thế và vai trò của Liên hiệp hội.
Điển hình, Liên hiệp hội đã tập hợp nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý, khoa học, công nghệ trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội hơn 70 dự án kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, các ngành, địa phương. Tong đó, có 5 chương trình dự án lớn của tỉnh; 35 đê án Qui hoạch phát triển ngành, huyện, thị, thành phố; 11 đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã thí điểm; 21 đề án, dự án phát triển lĩnh vực, chuyên ngành cụ thể.
Xay dung, cung co, phat trien Lien hiep Hoi vung manh-Hinh-3
 
Qua quá trình triển khai, ý kiến đánh giá, phản hồi của các ngành, cơ quan chủ dự án cho thấy hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội bảo đảm tính khách quan và tính độc lập cao; ý kiến chung của các cấp quản lý của tỉnh đều đánh giá cao tính nghiêm túc, khoa học và tác dụng thiết thực của các báo cáo kết quả tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. Hầu hết các chương trình, đề án, dự án sau khi được tư vấn, phản biện, cơ quan chủ đầu tư tiếp thu, chỉnh sửa nghiêm túc, đảm bảo chất lượng trước khi trình cơ quan thẩm quyền quyết định.
Đặc biệt , Liên hiệp hội tư vấn, phản biện Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”. Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do liên danh tư vấn Nippon Koei Co.Ltd và Nippon Koei Vietnam International Co. Ltd nghiên cứu, xây dựng. Đến nay, dự thảo báo cáo cuối cùng đã được hoàn thành.
Qua báo cáo đã đã có nhiều đánh giá đầy đủ về hiện trạng, tiền đề phát triển đô thị cũng như định hướng phát triển không gian đô thị thành phố Đông Hà. Cấu trúc không gian thành phố tương đối mạch lạc, rõ ràng. Cấu trúc dựa trên khu trung tâm hiện hữu, phát triển 2 trục hành lang công nghiệp phía bắc và phía nam theo đường QL9 và QL9D, 2 khu vực đô thị mở rộng mới phía đông thành phố và phía bắc sông Hiếu. Các khu chức năng được kết nối theo các trục giao thông, hệ thống cây xanh, mặt nước tự nhiên tạo môi trường sinh thái vùng đệm các khu chức năng là phù hợp với điều kiện đặc điểm địa hình cảnh quan tự nhiên. Điểm nhấn của cấu trúc không gian đô thị là thành phố hai bên sông Hiếu, khai thác cảnh quan sông Hiếu vào không gian đô thị...
Ngoài ra, Liên hiệp hội còn tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, được cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật được tổ chức thường niên 2 năm 1 lần với mục đích nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.
Xay dung, cung co, phat trien Lien hiep Hoi vung manh-Hinh-4
 
Và trong năm 2021 này, Liên hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục về tư tưởng chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng Đảng, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đổi mới hình thức hoạt động, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy Liên hiệp Hội và các Tổ chức – Hội thành viên.
Tổ chức, triển khai và đổi mới có hiệu quả công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, cộng đồng, bảo vệ môi trường do UBND tỉnh giao năm 2021 (dự kiến 03-04 chương trình/đề án/dự án). Xây dựng mạng lưới các chuyên gia và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Chủ trì, phối hợp với một số ngành liên quan, các Tổ chức - Hội thành viên, các chuyên gia, tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển trên địa bàn tỉnh (dự kiến 03 hội thảo).
Triển khai kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021); tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm thi; tham mưu về Quyết định công nhận giải thưởng, tham mưu về kinh phí Hội thi; Tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi.
Theo vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)