Năm mới - Nhiệm kỳ mới - Tâm thế mới

Đại hội đã bầu Hội đồng Trung ương, Hội đồng Trung ương bầu Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt (bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký) Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bước sang năm mới 2021, với nhiệm kỳ mới, tin rằng dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo mới và cùng với sự phấn đấu xây dựng phát triển của các Liên hiệp Hội địa phương sẽ khẳng định tâm thế mới của tổ chức Liên hiệp Hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Nam moi - Nhiem ky moi - Tam the moi
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội VIII LHHVN. 
Khẳng định tâm thế
Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội. Đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ (KHCN), đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển...
Nghị quyết 27 - NQ/TƯ ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Và từ khi thành lập, năm 1983 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực KHCNquốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Đến cuối nhiệm kỳ VII (2015-2020) Liên hiệp Hội Việt Nam có 152 hội thành viên (tăng 12 hội ngành thành viên so với đầu nhiệm kỳ). Toàn hệ thống Liên hiệp Hội có một nhà xuất bản; một Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec; 113 cơ quan báo chí (tăng 9 cơ quan báo chí so với đầu nhiệm kỳ).
Cũng trong giai đoạn 2015-2020, các Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành thành viên thực hiện trên 2.000 đề tài/dự án cấp cơ sở, trên 300 đề tài/dự án cấp bộ/tỉnh, hàng chục đề tài/dự án cấp nhà nước.
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các Hội ngành thành viên đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Hoạt động này đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Đặc biệt hơn, trong những ngày đầu năm 2021 khi mà dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, nhiều cán bộ, y bác sĩ ngành Y tế đã làm việc xuyên Tết để phòng, chống dịch bệnh. Họ tạm gác lại những tình cảm cá nhân với người thân, gia đình để thực hiện mục tiêu cao cả là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân cho mọi người được vui xuân, đón Tết trọn vẹn, an toàn.

"...hơn 75 năm qua, kể từ khi đất nước độc lập, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu tại Đại hội Liên hiệp HộiViệt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Nam moi - Nhiem ky moi - Tam the moi-Hinh-2
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh với các  ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa VIII. 
Nâng tầm nhiệm vụ

Tại Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức, những nhà khoa học Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chưa bao giờ, chủ đề khoa học công nghệ được nhắc đến một cách toàn diện như những năm qua từ nông nghiệp thông minh đến cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam quyết tâm không để lỡ nhịp, không để bị bỏ lại phía sau...

Chúng tôi cho rằng đây là một nhiệm vụ rất nặng nề đối với Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội nhiệm kỳ mới này (2021-2025), đặc biệt là vai trò lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch và từng Liên hiệp Hội địa phương  cùng “ Chung lưng đấu cật” để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong phương hướng hoạt động của toàn khóa Liên hiệp Hội Việt Nam.

Vì Liên hiệp Hội Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành tổ chức xã hội rộng lớn, thể hiện vai trò giám sát, phản ánh dư luận xã hội, tham gia khai trí, phổ biến kiến thức cho nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua, hướng đến hội nhập quốc tế. 

Hơn nữa nhiệm vụ, giải pháp của Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII (2021-2025) đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể rất ngắn gọn, súc tích…toát lên 2 nhiệm vụ chính (Củng cố phát triển tổ chức và công tác chuyên môn) với những chỉ tiêu nhìn qua rất khiêm tốn nhưng xét một cách toàn diện để thực hiện đạt (chưa nói vượt) những chỉ tiêu này không phải là chuyện đơn giản.

Ngay công tác củng cố phát triển tổ chức, nhiệm vụ đề ra là xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động từ Liên hiệp Hội Trung ương đến Liên hiệp Hội  địa phương là tổ chức “Chính trị-xã hội” đây là một hoạt động rất khó khăn vì hiện nay Liên hiệp Hội địa phương là “ Hội đặc thù”.

Theo đó trong công tác chuyên môn những chỉ tiêu và những giải pháp để thực hiện từng nhiệm vụ đã đề ra rất cụ thể . Để thực hiện hoàn thành đạt chỉ tiêu đề ra của nhiệm vụ toàn khóa là đòi hỏi sự tận tâm, tận hiến nỗ lực hết mình của từng cá nhân lãnh đạo và từng cán bộ công nhân viên chức từ Trung ương đến địa phương.     

Xây dựng, phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ trí thức mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể trong hệ thống chính trị. Cấp uỷ và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam từ trung ương đến địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.     
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu tại Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.  

>>> Mời các bạn xem thêm video: Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh

Nguồn: Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam

Theo vusta.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)