Sử dụng truyền thông trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA

Ngày 28/10, tại Hà Nội, VUSTA tổ chức hội thảo "Vai trò và giải pháp sử dụng truyền thông trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội".

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Nguyễn Quyết Chiến cho biết, trong những năm qua, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động TVPB vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, nguyên nhân do thiếu vắng sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan báo chí, truyền thông về nội dung, vấn đề được TVPB của VUSTA và các nhà khoa học. Việc sử dụng báo chí, truyền thông để lựa chọn thông tin, truyền tải thông tin chính xác và kịp thời trong quá trình TVPB và kết quả TVPB chắc chắn sẽ góp phần làm tăng hiệu quả của hoạt động TVPB&GĐXH.
Su dung truyen thong trong hoat dong tu van, phan bien va giam dinh xa hoi cua VUSTA
Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến phát biểu tại hội nghị.
Chia sẻ về giải pháp sử dụng truyền thông trong hoạt động TVPB&GĐXH, ông Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Ban TVPB&GĐXH VUSTA cho rằng, truyền thông chỉ thực sự phát huy tác dụng khi truyền tải thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hoạt động TVPB&GĐXH đã có rất nhiều các hoạt động sử dụng truyền thông, tuy nhiên, chưa có đánh giá về việc thành công hay thất bại khi có sự tham gia của truyền thông.
Theo ông Tùng, đây là những vấn đề cần thiết được nghiên cứu và giải đáp để đưa ra các chiến lược, các kế hoạch về truyền thông giúp nâng cao hiệu quả hoạt động TVPB&GĐXH của VUSTA. Đồng thời, cơ quan truyền thông cũng không ngừng nâng cao chất lượng về phương tiện và chất lượng xây dựng các nội dung truyền thông, đáp ứng yêu cầu của TVPB&GĐXH.
Ông Phan Tùng Mậu - nguyên Phó Chủ tịch VUSTA thì cho rằng, để thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH cần tập hợp lực lượng, thông qua truyền thông để cộng đồng xã hội, trí thức hiểu rõ về mục tiêu, nội dung, phương pháp và lợi ích TVPB&GĐXH của VUSTA, thu hút cộng đồng trí thức, xã hội cùng tham gia. Theo nguyên Phó Chủ tịch VUSTA, truyền thông là phương tiện quan trọng tạo nên sức mạnh và sự đồng thuận trong hoạt động TVPB&GĐXH.
"Để Nâng cao vai trò TVPB&GĐXH cần khai thác vai trò của truyền thông, trong đó cần: Xây dựng quy chế phối hợp giữa hoạt động TVPB&GDXH với cơ quan báo chí VUSTA; Coi báo chí của VUSTA là thành viên quan trọng của hoạt động TVPB & GĐXH. Có sự tham gia của cơ quan báo chí là tạo điều kiện để nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo ra sự cộng hưởng và lan tỏa trong xã hội để mọi người cùng thống nhất nhận thức, chia sẻ kỹ năng và nâng cao hiểu biết, qua đó mỗi công dân, tầng lớp và nhóm lớn xã hội và cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi xã hội phù hợp với nhu cầu phát triển" - nguyên Phó Chủ tịch VUSTA nói.
Su dung truyen thong trong hoat dong tu van, phan bien va giam dinh xa hoi cua VUSTA-Hinh-2
 TS. Phan Tùng Mậu - nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
TS. Phan Tùng Mậu nhấn mạnh, VUSTA cần phối hợp hoạt động TVPB&GĐXH với hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, nhằm đưa mục tiêu và nội dung cần TVPB&GĐXH đến với công chúng, với trí thức KH&CN, nhằm tiếp nhận nhiều ý kiến của trí thức, của công chúng. Vì mục đích của PBXH là thực thi dân chủ, phát huy trí tuệ của xã hội, của cộng đồng, đặc biệt là trí thức... nhằm làm cho các vấn đề cần TVPB&GĐXH phản ánh đúng quy luật khách quan, đáp ứng lợi ích của các nhóm đối tượng chịu sự tác động của vấn đề cần TVPB&GĐXH, góp phần bảo đảm phát triển bền vững phối hợp với cơ quan truyền thông nhằm xây dựng môi trường văn hóa - tâm lý - lịch sử xã hội. Tức là phù hợp với ứng xử văn hóa và trình độ phát triển của cộng đồng và kiên quyết không chấp nhận các ứng xử thiếu văn hóa trở thành rào cản, cản trở quá trình thực hiện TVPB&GĐXH cản trở sự phát triển. Truyền thông phải đảm bảo định hướng cho cộng đồng xã hội, trí thức hiểu rõ và tham gia ý kiến đúng mục tiêu và đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, bảo đảm nâng cao chất lượng khoa học, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động TVPB&GĐXH của VUSTA.
Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến khẳng định, báo chí, truyền thông là kênh rất quan trọng để truyền tải các thông điệp đến cơ quan xây dựng chính sách, thẩm định chính sách, quyết định ban hành chính sách và truyền tải đến đông đảo công chúng nhằm ủng hộ, tạo sự đồng thuận đối với việc hoàn thiện chủ trương, chính sách trước khi được ban hành. Điều này góp phần tăng cường hiệu quả của hoạt động TVPB của VUSTA, các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc.
 >>> Xem thêm video: Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tiếp thu Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và bế mạc Hội nghị.

Video: Đinh Thanh

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)