Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải: VUSTA phấn đấu trở thành tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh từ Trung ương tới địa phương

(Kiến Thức) -  Trong chiến lược, mục tiêu phát triển đến năm 2020, VUSTA phấn đấu trở thành tổ chức CT-XH thực sự vững mạnh từ Trung ương tới địa phương; giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ…

Nhân dịp Năm mới Canh Tý 2020, TSKH Nghiêm Vũ Khải - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA- Liên hiệp hội Việt Nam) đã “xông đất” Báo điện tử Kiến Thức và có nhiều chia sẻ thiết thực, thú vị về vai trò, sứ mệnh của VUSTA trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Pho Chu tich Nghiem Vu Khai: VUSTA phan dau tro thanh to chuc chinh tri-xa hoi vung manh tu Trung uong toi dia phuong
 TSKH Nghiêm Vũ Khải - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
- Thực hiện một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm là phổ biến kiến thức, phản biện và giám định xã hội, năm 2019, VUSTA đã tham gia, đóng góp như nào vào các vấn đề "nóng" của đất nước; vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao uy tín, vai trò và vị thế Liên hiệp hội trong hệ thống chính trị, thưa Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải?
Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải: Thực hiện mục tiêu mang tính chiến lược của nhiệm kỳ 2015 - 2020, VUSTA phấn đấu trở thành một tổ chức chính trị xã hội thực sự vững mạnh từ Trung ương đến địa phương; giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ; thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, giới trí thức nói chung và trở thành một nhân tố quan trọng để đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực đối với quá trình phát triển và hội nhập của đất nước.
VUSTA đã, đang là “cầu nối” đội ngũ trí thức với Đảng, Nhà nước, tập hợp, phát huy năng lực của đội ngũ gồm hàng triệu trí thức để trở thành một lực lượng hùng hậu có khả năng đưa khoa học và công nghệ phục vụ phát triển của kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như sản phẩm của Việt Nam; đồng thời góp phần bảo vệ an ninh - quốc phòng và xây dựng đời sống ngày càng phồn vinh, hạnh phúc cho người dân…
Cụ thể, VUSTA trong thời gian gần đây đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có uy tín trong và ngoài nước tổ chức một số diễn đàn, hội thảo liên quan đến các văn bản chính sách, pháp luật quan trọng. Trong đó, có Nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về phát triển bền vững kinh tế biển, có vấn đề bảo vệ môi trường biển, chống rác thải nhựa; Nghị quyết 88 của Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Nghị quyết số 120/NQ-CP về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí; góp ý cho các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua ...
Pho Chu tich Nghiem Vu Khai: VUSTA phan dau tro thanh to chuc chinh tri-xa hoi vung manh tu Trung uong toi dia phuong-Hinh-2
 Lễ vinh danh 112 trí thức khoa học và công nghệ.
- Rất nhiều sự kiện tiêu biểu được VUSTA tổ chức trong năm 2019, như: Lễ vinh danh 112 trí thức khoa học và công nghệ, hay sự việc Liên hiệp hội tham gia góp ý kiến các dự thảo luật... Ở cương vị Đại biểu Quốc hội, ông từng "làm nóng" nghị trường hai dự thảo Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp và Luật phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?
Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải: Lễ tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội ngày 02/11/2019. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự và trực tiếp trao danh hiệu vinh dự cho các đại biểu trí thức thuộc hệ thống VUSTA.
Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị, cũng như Thông báo 353 của Ban Bí thư (Khóa X, năm 2010) đã yêu cầu trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII (2011-2016), Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và trình Quốc hội hai luật là: Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp và Luật phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.
Nhưng đến giữa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV hai dự án luật nêu trên vẫn chưa được đưa vào chương trính xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Trước tình hình đó, cuối năm 2018 VUSTA đã báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về đề nghị xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp. Đầu năm 2019, VUSTA đã trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ đề nghị xây dựng Luật này. Tuy nhiên, cho đến nay, ý kiến của một số cơ quan chưa đi đến thống nhất về sự cần thiết phải ban hành luật này.
Đa số các hội thành viên, các nhà khoa học, kỹ sư trong và ngoài hệ thống VUSTA đều thể hiện mong muốn hai luật trên sớm được xây dựng, xem xét, thông qua vì nếu muộn, không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam nói riêng, mà cả tới việc thực hiện một trong 3 nhiệm vụ đột phá là phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao của đất nước ta trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
Hiện nay, đa số các nước tiên tiến đều có các luật này. Trong phạm vi ASEAN thì 8/10 quốc gia đều có Luật Kỹ sư chuyên nghiệp, trừ Việt Nam và Lào. Đây là một vấn đề rất bất cập.
- Thực hiện Quyết định số 362/QĐTTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện sáp nhập các cơ quan báo chí như thế nào, thưa Phó Chủ tịch?
Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải: VUSTA đã ban hành Đề án sắp xếp, quy hoạch 4 tờ báo trực thuộc Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương, gồm các báo Khoa học & Đời sống, Kiến Thức, Đất Việt, Tầm Nhìn theo tinh thần Quyết định 362 nêu trên. Ngoài ra, rất nhiều tạp chí của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc VUSTA cũng được sắp xếp, quy hoạch lại.
Lãnh đạo VUSTA đã cùng bàn bạc một cách dân chủ với ban biên tập các báo trên quan điểm của Quyết định 362; cố gắng tận dụng, phát huy những thế mạnh, giá trị mà các tờ báo đã tạo dựng được trong thời gian qua như: có vai trò xã hội tích cực; có đóng góp cho quá trình tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá, tư tưởng; có lượng độc giả lớn, phát hành tốt và có khả năng đảm bảo thực hiện kinh tế báo chí tốt…
Theo đó, Lãnh đạo VUSTA quyết định thành lập cơ quan báo chí mới là Báo Kiến Thức & Đời Sống trên cơ sở sáp nhập 04 cơ quan báo chí nêu trên. Loại hình in là Báo Khoa học & Đời sống trên cơ sở Báo Khoa học & Đời sống hiện nay. Loại hình điện tử chọn Báo điện tử Kiến Thức hiện nay, đổi tên là: Kiến Thức & Đời Sống, có tên miền: kienthuc.net.vn. Các báo Đất Việt và Tầm Nhìn sẽ trở thành chuyên trang.
Tôi đánh giá rất cao vai trò của báo chí và các phương tiện truyền thông trong thời gian qua đối với việc tuyên truyền chính sách, pháp luật; cổ vũ và tôn vinh hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; phổ biến kiến thức KH&CN... Báo Kiến Thức & Đời Sống sẽ phải trở thành cơ quan báo chí mạnh, có đội ngũ phóng viên và cơ sở hạ tầng thông tin cũng như phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ của đất nước, bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của VUSTA trong giai đoạn phát triển hiện nay và sắp tới.
- Kế hoạch hành động năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là gì, thưa Phó Chủ tịch?
Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải: VUSTA đang chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII; trong đó có hai nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng văn kiện, xác định chiến lược và kế hoạch của 5 năm tới; Lựa chọn, bầu ra đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.
Giai đoạn tới đây đòi hỏi Việt Nam phải thực sự thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, nên trách nhiệm lớn đặt ra cho VUSTA là tập hợp và phát huy cao nhất sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ và các hội thành viên; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; liên kết chặt chẽ với các viện, trường, doanh nghiệp; trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo và hội viên; chú trọng thu hút các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
- Xin Ông cho biết công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị thường niên Liên đoàn kỹ sư Asean 2020 tại Việt Nam?
Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải: Hội nghị thường niên liên đoàn kỹ sư chuyên nghiệp Asean - CAFEO 38 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 25-27/11/2020. Đây là một sự kiện thường niên và luân phiên trong các nước ASEAN. Đối với VUSTA, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm nay; vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn.
Pho Chu tich Nghiem Vu Khai: VUSTA phan dau tro thanh to chuc chinh tri-xa hoi vung manh tu Trung uong toi dia phuong-Hinh-3
Phó Chủ tịch VUSTA Nghiêm Vũ Khải, trưởng đoàn Việt Nam nhận cờ đăng cai tổ chức CAFEO 38 tại Đà Nẵng, dự kiến diễn ra từ ngày 25-27/11/2020. 
Chủ trương đăng cai và tổ chức CAFEO 38 đã được thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch. Hiện, các cơ quan hữu quan đang phối hợp, hỗ trợ để VUSTA tổ chức thành công sự kiện này, trong bối cảnh năm 2020 Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN. Nhận thức đầy đủ ý nghĩa và trách nhiệm của mình, Liên hiệp Hội Việt Nam dành sự ưu tiên và nỗ lực để tổ chức thành công CAFEO 38 với nội dung chuyên môn sâu sắc và có tính thời sự, tinh thần trách nhiệm, lòng mến khách; đảm bảo an toàn, an ninh; giới thiêu cho khách tham dự Hội nghị một đất nước Việt Nam đổi mới, hội nhập vì một Cộng đồng ASEAN "Gắn kết và Chủ động thích ứng".
Rất cám ơn TSKH Nghiêm Vũ Khải - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam và chúc Ông năm mới Canh Tý 2020 Sức khoẻ - Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng!
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)