Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh Bình Phước lần thứ IV

Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Phước trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Ngày 28 - 29/12, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 - 2027) được tổ chức. TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đến dự và chúc mừng.
Dai hoi dai bieu Lien hiep Hoi tinh Binh Phuoc lan thu IV
 TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phát biểu chúc mừng Đại hội.
Phát biểu chúc mừng Đại hội, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho biết, chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ III (2017-2022) đã đi qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội. Liên hiệp hội Bình Phước xứng đáng là nơi tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc mọi thành phần, lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh; điều hòa và phối hợp hoạt động của các hội thành viên để phát huy tài năng, trí tuệ đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Phước.
"Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Phước trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tỉnh, góp phần thúc đẩy hoạt động KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương", TSKH Phan Xuân Dũng chúc mừng Đại hội.
Báo cáo tại Đại hội, đại diện Liên hiệp hội Bình Phước cho biết, Liên hiệp hội hiện có 20 hội thành viên, thành viên liên kết với gần 30.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ, các hội viên tích cực đổi mới phương thức, cơ chế hoạt động, kết hợp hài hòa giữa cán bộ hưu trí có uy tín, năng lực, tâm huyết với công tác trí thức; phát huy được lợi thế của những người có kinh nghiệm thực tiễn với sự năng động, sáng tạo của cán bộ trẻ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
Năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới là những ưu thế của đội ngũ trí thức trẻ ở Bình Phước
Từ năm 2017 đến nay, Liên hiệp hội đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng 528 cá nhân là thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp đạt xuất sắc, nhà sáng tạo tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Liên hiệp hội đã xây dựng ngân hàng chuyên gia gồm 161 người, trong đó có 132 chuyên gia, nhà khoa học. Trong nhiệm kỳ có 105 lượt chuyên gia, nhà khoa học ngoài tỉnh tham gia các hoạt động của Liên hiệp hội, như: tham mưu chính sách; công tác phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN; làm thành viên ban tổ chức và thành viên hội đồng giám khảo các cuộc thi, hội thi... Đặc biệt, tham gia tích cực các đợt sinh hoạt chính trị đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng các cấp, xây dựng tầm nhìn chiến lược của tỉnh. Qua đó, phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các trí thức đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước.
Liên hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học trong công tác tư vấn phản biện, thông tin phổ biến kiến thức; tham gia các hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học do Sở KH&CN chủ trì; đóng góp ý kiến tại một số hội nghị, hội thảo về kinh tế - xã hội và khoa học - kỹ thuật của tỉnh. Nhiều ý kiến tư vấn, phản biện của các trí thức, chuyên gia trong và ngoài tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, xem xét; ngành chức năng tiếp thu và triển khai thực hiện.
Dai hoi dai bieu Lien hiep Hoi tinh Binh Phuoc lan thu IV-Hinh-2
 VUSTA chúc mừng Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV
Trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, Liên hiệp hội luôn gắn kết với Sở KH&CN triển khai hoạt động trên các lĩnh vực; chủ trì nghiên cứu thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Điều tra thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới”. Các hội thành viên và thành viên liên kết đã triển khai, nghiên cứu 3 dự án cấp bộ, 3 đề tài cấp tỉnh và 53 đề tài cấp cơ sở. Nhiều đề tài đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất, đời sống mang lại hiệu quả tốt.
Liên hiệp hội cũng đã tổ chức thành công hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ, có 591 sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo hữu ích tham gia hội thi; trong đó 103 sản phẩm, mô hình, giải pháp đoạt giải cấp tỉnh và 9 sản phẩm, mô hình, giải pháp đoạt giải cấp toàn quốc. Với cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh, có 716 sản phẩm, mô hình tham gia giải cấp tỉnh, kết quả có 140 giải cấp tỉnh và 4 giải thưởng ở cấp quốc gia. 
Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội phối hợp với các ngành, hội thành viên, thành viên liên kết thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đội ngũ trí thức và hội viên bằng nhiều phương thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả.   
Từ năm 2021, Chủ tịch Liên hiệp hội được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh. Sau 2 năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản lý quỹ, quỹ đã hỗ trợ hàng chục ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và được trang bị phương tiện học trực tuyến trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải dừng đến trường và học tập tại nhà...
Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)