Trường Sĩ quan Không quân sẽ lên cấp Đại học

Đội ngũ lãnh đạo ban giám hiệu, giáo viên Trường Sĩ quan Không quân đang nỗ lực hết mình sớm đưa trường trở thành Đại học Hàng Không.

Trong những năm qua, lãnh đạo Trường Sĩ quan Không quân tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đây là nhân tố có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục và đào tạo của trường, bởi phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và tổ chức chuyên ngành là một việc làm hết sức cần thiết. Do đó, Đảng ủy-Ban giám hiệu Nhà trường đã thường xuyên chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho các giảng viên và cán bộ quản lý.
 Thầy và trò Trung đoàn Không quân 920 trước giờ cất cánh.
Hiện nay, số lượng đội ngũ giảng viên của trường có trình độ sau đại học chiếm 60%; trình độ tiến sĩ 3%, dự kiến đến năm 2015 số giảng viên sau đại học tăng lên 65-67% và tiến sĩ 8-10%.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo phi công, nhân viên kỹ thuật trong tình hình mới, nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của trường nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên và cán bộ quản lý bảo đảm theo các tiêu chí về trình độ học vấn, trình độ sư phạm, trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học.
Đến nay, 100% các khoa, chuyên ngành nhà trường đều ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, giảng dạy cho học viên.
 Thiếu tá Nguyễn Hàm Kiên, Phó phi đội trưởng Phi đội 2 trao đổi kinh nghiệm cùng học viên của mình sau chuyến bay.
Với mục tiêu, xây dựng trường thành Trường Đại học Hàng không, trong thời gian gần, do đó khoa Chỉ huy tham mưu là một trong những khoa chủ quản để đào tạo phi công có trình độ đại học. Hiện tại, khoa đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, nhằm chuẩn hóa đội ngũ giảng viên.
Để thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020”, Trường Sĩ quan Không quân đang tiếp tục đổi mới toàn diện về mọi mặt, đổi mới quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp dạy học cũng như các cơ sở trang thiết bị dạy học, mà còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tăng cường liên kết đào tạo, sớm trở thành Trường Đại học Hàng không.
Hà Trang

Bình luận(0)