Xe tăng hạng nhẹ ít thấy của Mỹ trong CT Việt Nam

Xe tăng hạng nhẹ ít thấy của Mỹ trong CT Việt Nam

(Kiến Thức) - Xe tăng hạng nhẹ M551 được Mỹ triển khai tới chiến trường Việt Nam với hy vọng chiếc xe tăng này có thể hoạt động phù hợp với địa hình ẩm ướt bùn lầy nhất là vào mùa...