Lộ diện quân phục ngụy trang đặc biệt của bộ binh Việt Nam trong tương lai?

Lộ diện quân phục ngụy trang đặc biệt của bộ binh Việt Nam trong tương lai?

(Kiến Thức) - Những hình ảnh mới được lan truyền trên Internet cho thấy, rất có thể trong tương lai bộ binh Việt Nam sẽ được mang quân phục nguỵ trang theo kiểu kỹ thuật số (Digital).