QĐ Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương thế nào?

QĐ Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương thế nào?

(Kiến Thức) - Cùng với sự bại trận của Pháp ở châu Âu, Quân đội Đế quốc Nhật Bản với tư cách là thành viên của phe Phát xít, nhanh chóng thay Pháp chiếm đóng toàn Đông Dương bao gồm cả Việt Nam từ năm 1940.