Mục kích "lính biển" Việt Nam rèn luyện thể lực

Mục kích "lính biển" Việt Nam rèn luyện thể lực

Bước vào mùa huấn luyện năm 2019, cùng với công tác huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân còn chú trọng đẩy mạnh huấn...