POM, ITA, RDP, DRH... và loạt công ty bị nhắc nhở chậm báo cáo

Google News

POM của CTCP Thép Pomina, ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, SRF của CTCP Searefico, RDP của CTCP Rạng Đông Holding và DRH của CTCP DRH Holdings vừa bị HoSE ra thông báo nhắc nhở chậm nộp Báo cáo thường niên 2023.

POM, ITA, RDP, DRH...  va loat cong ty bi nhac nho cham bao cao
 
Cụ thể, có công ty bị HoSE nhắc nhở bao gồm: POM của CTCP Thép Pomina, ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, SRF của CTCP Searefico, RDP của CTCP Rạng Đông Holding và DRH của CTCP DRH Holdings.
Hiện chưa có văn bản giải trình của POM, ITA, RDP và DRH.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính: “Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và công bố báo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với bảo cáo tài chính năm đã được kiểm toán".
Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo phải nhanh chóng nộp bổ sung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán kèm theo Báo cáo thường niên 2023.
Giải trình về vấn đề này, CTCP Searefico cho biết, do bất đồng quan điểm với đơn vị kiểm toán vẫn chưa được giải quyết nên Công ty chưa thể nộp BCTC kiểm toán đến Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Uỷ ban chứng khoán nhà nước đúng hạn, kéo theo đó là sự chậm trễ trong việc nộp Báo cáo thường niên năm 2023.
Để khắc phục vấn đề, SRF đã công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty sẽ nhanh chóng lựa chọn đơn vị kiểm toán và cho ra báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 cùng với việc hoàn thiện Báo cáo thường niên năm 2023.
Các Công ty niêm yết cần tuân thủ quy định nộp Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên đúng hạn để tránh bị HoSE nhắc nhở và ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.
Thảo Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)